Wat wij geloven ten aanzien van Israël

Israël is het uitverkoren volk van God (Deuteronomium 7:6).
God heeft een verbond gesloten met Abraham en zijn zaad: het volk Israël (Genesis 17:7,8, 26:3-5, 28:13-15).
God heeft het oude verbond gesloten met Zijn volk Israël (Deuteronomium 5).
God heeft het nieuwe verbond gesloten met Zijn volk Israël (Jeremia 31:31-34, Hebreëen 8:8-12).

In de hele Bijbel is nergens te vinden dat God een verbond zou hebben gesloten met de kerk (gemeente).
Men kan wèl in de Bijbel vinden dat de kerk (gemeente) deelt in de zegen van Gods verbond met Abraham (Israël) (Genesis 12:3, Galaten 3:14).

Het overgrote deel van de Bijbel gaat over Israël.
Jezus Christus is een Jood, de apostelen waren Joden, de Bijbel is een joods boek, het evangelie is Joods. Wij zijn van mening dat men niet om Israël heen kan en ook niet moet willen bij het luisteren naar de Schrift.