Verklaring voorkaft van het boek

"GOD HEEFT EEN ZOON!"
"Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente"

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte,
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde,
in dewelke gerechtigheid woont.

voorkaft boek De afbeelding op de omslag is een uitbeelding van Openbaringen 21:23,24. In het midden staat de davidsster, die het Joodse volk voorstelt, wonend in het vernieuwde Jeruzalem. Het Lam, Jezus Christus, staat in het middelpunt. In de davidsster een duif, symbool van de Heilige Geest, waarvan het Joodse volk vol zal zijn. Vanuit het Lam komen stralen: het Lam is de Kaars (Lamp) van dit nieuwe Jeruzalem. De stralen gaan door de davidsster naar buiten: de zeventig stralen verwijzen naar de volken, die wandelen in het licht van het nieuwe Jeruzalem. In de stralen is een patroon van zeven verwerkt, wat duidt op de regenboog, symbool van de trouw van God.