Verklaring titel van het boek

"GOD HEEFT EEN ZOON!"
"Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente"


voorkaft boek Adam, de zoon van God
Alzo zegt de HEERE:
Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.
Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.Lukas 3:38 Exodus 4:22 Galaten 4:4,5