Boek

Een groot manco bij veel christenen is gebrek aan kennis ten aanzien van de plaats en de betekenis van Israël. De afgelopen eeuwen heeft het christendom het jodendom veel kwaad aangedaan, en in de leer heeft Israël een zeer geringe plaats. Toch is volgens de Bijbel Israël het uitverkoren volk van God (Deuteronomium 7:6), Gods oogappel (Deuteronomium 32:10, Zacharia 2:8), en gaat een zeer groot gedeelte van de Bijbel over Israël.

Er is een boek verschenen dat een uitgebreide bijbelstudie bevat, waarin de door God aan Israël gegeven plaats wordt belicht, en de betekenis van Israël voor ons wordt aangegeven. De auteur hoopt dat onder de zegen van God dit boek helpt dat velen onder biddend opzien tot God de Bijbel gaan herontdekken voor wat betreft Israël. Als er een schuldbelijdenis komt voor God, zal God dan geen geweldige opwekking geven?

De titel van het boek luidt:

"GOD HEEFT EEN ZOON!"
"Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente"

Het boek is geschreven door Floor van der Rhee.

voorkaft boek

Veel aandacht wordt besteed aan de verbonden: welke verbonden zijn gesloten en met wie, wat is hun inhoud en hun onderlinge relatie, en wat is de relatie tussen Israël en de gemeente.

Het hart van het boek, de schriftstudie, bevat als basis een schriftstudie over de Tora. Daarna volgt een schriftstudie over de Profeten en de Geschriften, wat wordt afgesloten met een uitgebreide studie naar het gebruik van het hebreeuwse woordje 'erets', wat zowel aarde als land kan betekenen. (De Tora, de Profeten en de Geschriften vormen tezamen het hele Oude Testament). Hierna worden de EvangeliŽn en Handelingen behandeld, en tenslotte komen ook een aantal brieven aan de orde (niet allemaal, maar de meest relevante). Het boek bevat onder andere een complete verklaring van de romeinenbrief, de galatenbrief en de hebreŽnbrief, en gaat iets minder uitgebreid in op de efezebrief en de kolossensenbrief. Uitgangspunt is dat de Bijbel één geheel is, en dat Paulus in zijn brieven en handelswijze volledig in overeenstemming is met de Tora, de profeten en de evangeliŽn. In de verklaring is geen spoor van frictie te vinden tussen Paulus en de Heere Jezus of Mozes.

Het is een zeer fundamenteel boek om de Schrift beter te verstaan, heel begrijpelijk geschreven.

Het boek is bestemd voor alle christenen. Sommige delen zijn echter speciaal bestemd voor christenen die de gereformeerde leer aanhangen, en sommige delen zijn speciaal bestemd voor evangelische christenen. Ziet u uit naar een opwekking? Probeer dan de Bijbel beter te begrijpen en zegen het volk Israël. Dit boek is u daartoe graag tot steun.

Dit boek is al tot rijke zegen en een eye-opener geweest voor diverse mensen die er de tijd voor namen en onder biddend opzicht tot God de Schrift nauwkeurig onderzochten.