Bestelinformatie

voorkaft boek Titel: GOD HEEFT EEN ZOON!
Ondertitel: Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente
Auteur: Floor van der Rhee
Aantal bladzijden: 370 bladzijden
Formaat: B5
ISBN nummer: 90-803952-1-8
Prijs: € 25,00 in de boekhandel

Het boek is te koop in de christelijke boekhandel.
Het boek is ook rechtstreeks te bestellen door € 25,00 over te maken op gironummer NL19INGB0007778205 ten name van Uitgeverij Fuma, Gouda. Het boek wordt na ontvangst van het bedrag u franco toegezonden.

letop Let op!! Wanneer u girotel gebruikt om over te maken: vermeld uw adresgegevens a.u.b.,
anders ontvangt de uitgeverij wel het geldbedrag,
maar is er geen adres bekend om het boek naar toe te zenden!!

Let op! Niet bestellen via email, daar zal niet op worden gereageerd.

Let op!! Vanwege de tijd die er zit tussen het tijdstip van geld overmaken op de rekening en het tijdstip van verzenden van het afschrift, kan het relatief lang duren dat het boek wordt verzonden. Maakt u zich niet ongerust, het boek komt wel!
letop

Het boek is in voldoende mate voorradig.
Maar wat als de voorraad op is? Dan wordt een volgende serie boeken gedrukt. Uiteraard zal in dat geval de levering de nodige tijd vergen.

Mocht het boek onverhoopt echter niet meer worden gedrukt (waar we echter niet van uitgaan), dan krijgt u uw geld teruggestort.