Motivering

Wij geloven dat er een opwekking komt als Israël in de kerk / gemeente de plaats krijgt (in leer en praktijk) die God haar volgens de Bijbel heeft geschonken.

Helaas komt in alle kerken en gemeenten vervangingstheologie voor. In pinkstergemeenten, charismatische gemeenten, evangelische gemeenten, gemeenten van de gereformeerde gezindte, (rooms)-katholieke gemeenten, enzovoorts, enzovoorts.

Wij geloven dat als de gelovigen alle vervangingstheologie verlaten en Israël gaan zegenen en zich laten dopen, er een geweldige opwekking komt, tot zegen van Nederland en daar buiten. En dan komt er vanzelf eenheid tussen alle bijbelgetrouwe gelovigen.Deze website probeert hieraan bij te dragen, door te trachten te laten zien wat bijbels is en wat niet bijbels is. Mochten er zaken zijn op de website die niet Bijbels zijn, dan zullen die worden aangepast.

En denk wellicht niet "ik ben toch als kind gedoopt", maar onderzoek de Bijbel of de dingen zo zijn.