Hartelijk welkom op de website van uitgeverij Fuma

Deze website is bedoeld om u zicht op het geheel van de Bijbel te geven, zodat u dichter bij God en Zijn Woord komt. De website bevat daarom (uiteindelijk) diverse informatie en artikelen vanuit de Bijbel. Ook heeft u (t.z.t.) de mogelijkheid om vragen te stellen over de Bijbel.

Wij nodigen u van harte uit om deze website te bekijken!

Deze website is bedoeld voor christenen die bijbels willen zijn.
Treft u zaken aan die tegen de Bijbel ingaan? Meldt dat dan. Anders: handel er naar!
Ga echter uit van de Bijbel, en niet van menselijke geschriften.

Bent u geen christen?
Merkwaardig. Op deze website is ondermeer te vinden (stevig onderbouwd) dat de evolutietheorie wetenschappelijk gezien totaal onhoudbaar is, en hoe profetieën uit de Bijbel van duizenden jaren geleden in onze dagen worden vervuld.

Vind u deze website interessant?
Klik dan hier om deze te mailen naar een vriend.

letop Enkele bladzijden op deze website zijn nog niet af, en andere bladzijden worden in de loop der tijd uitgebreid.
Kom een volgende keer nog eens terug!
letop