Hartelijk welkom op de website van Floor van der Rhee

Ik ben blij dat ik 22 jaar na mijn eerste boek weer een nieuw boek heb geschreven!

Het eerste boek geeft een stevige Bijbelse vise op Israël, zie: "GOD HEEFT EEN ZOON!, Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente".

Dit nieuwe boek, deze publicatie, probeert in het kort een Bijbelse visie te geven op de Grote Verdrukking en de opname.

Dit kan echter niet zonder een goed zicht op Israël, en de plaats van Israël.
Daarom worden deze onderwerpen, de Grote Verdrukking en de opname in een breder kader gezet, waarin de plaats van Israël wordt geschetst.
Er wordt ook kort ingegaan op de grote lijn van de Bijbel, de geschiedenis van Israël, en de betekenis van de feesten.
Samenhangend daarmee wordt ook de wet voor Israël en de heidenen genoemd.
Verder is er een hoofdstuk gewijd aan de tempel en een hoofdstuk aan het nieuwe Jeruzalem, omdat dat alles te maken heeft met de plaats en de toekomst van Israël.

Niet alle onderwerpen worden echter uitputtend behandeld, in tegendeel, diverse onderwerpen worden slechts heel kort aangestipt, en zijn voor uitbreiding vatbaar...
Het document is toch al een hele grondige en stevige studie geworden van zo’n 135 A4’tjes!

Dit nieuwe boek is volledig gratis te downloaden als pdf door te klikken op de volgende link: Israël, de wet, de Grote Verdrukking, de opname en de toekomst

Dit nieuwe boek is ook volledig gratis te downloaden als epub door te klikken op de volgende link: Israël, de wet, de Grote Verdrukking, de opname en de toekomst


De samenvatting is te downloaden als pdf door te klikken op de volgende link: Samenvatting van het boek Israël, de wet, de Grote Verdrukking, de opname en de toekomst

De samenvatting is te downloaden als epub door te klikken op de volgende link: Samenvatting van het boek Israël, de wet, de Grote Verdrukking, de opname en de toekomst


Beide formaten kunnen zowel op een computer als op een smartphone worden gelezen, maar de pdf is meer geschikt voor computers, terwijl de epub meer geschikt is voor smartphones. De kwaliteit van de epub is echter helaas minder dan van de pdf. De pdf is het beste voor een computer of laptop, en is ook goed te lezen wanneer u de smartphone een kwartslag gedraaid houdt.

Ik wens u heel veel zegen, shalom toe in het lezen van dit boek!


Hebt u nu geen tijd om het hele boek te lezen, maar bent u benieuwd naar de hoofdlijnen?

Leest u dan eerst het document dat de hoofdlijnen in de Bijbel weergeeft(pdf): Hoofdlijnen in de Bijbel


Ik vertrouw er op dat u door het lezen van dit boek een dieper inzicht krijgt in de Bijbel, Gods plan met Israël, en onze plaats en taak als heidenen daarin!