Hartelijk welkom op de website van Floor van der Rhee


Download hier een document dat in 10 bladzijden beschrijft wat de hoofdlijnen in de Bijbel zijn: Hoofdlijnen in de Bijbel


Deze hoofdlijnen behoren bij twee boeken die ik heb geschreven:

Het eerste boek geeft een stevige Bijbelse vise op Israël, zie: "GOD HEEFT EEN ZOON!, Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente".

Dit volgende boek probeert in het kort een Bijbelse visie te geven op de Grote Verdrukking en de opname.

Dit kan echter niet zonder een goed zicht op Israël, en de plaats van Israël.
Daarom worden deze onderwerpen, de Grote Verdrukking en de opname in een breder kader gezet, waarin de plaats van Israël wordt geschetst.
Er wordt ook kort ingegaan op de grote lijn van de Bijbel, de geschiedenis van Israël, en de betekenis van de feesten.
Samenhangend daarmee wordt ook de wet voor Israël en de heidenen genoemd.
Verder is er een hoofdstuk gewijd aan de tempel en een hoofdstuk aan het nieuwe Jeruzalem, omdat dat alles te maken heeft met de plaats en de toekomst van Israël.

Niet alle onderwerpen worden echter uitputtend behandeld, in tegendeel, diverse onderwerpen worden slechts heel kort aangestipt, en zijn voor uitbreiding vatbaar...
Het document is toch al een hele grondige en stevige studie geworden van zo’n 135 A4’tjes! Zie verder Israël, de wet, de Grote Verdrukking, de opname en de toekomst - Een poging tot een Bijbelse visie


Ik wens u heel veel zegen, shalom toe in het lezen van de hoofdlijnen!

Ik vertrouw er op dat u door het lezen van dit boek een dieper inzicht krijgt in de Bijbel, Gods plan met Israël, en onze plaats en taak als heidenen daarin!